اگه یه روزی بخوای با دو نفر برای همیشه از ایران بری ، اون دو نفر چه کسایین؟

[با این فرض که هر کسی رو انتخاب کنی ، باهات میاد]


-دلم براتون تنگ شد ، گفتم یه دونه از این سوالا بپرسم رخ نمایان کنید :)💛