پاشین بیاین مشاعرههه
خیلی وقته شعر بازی نکردیم😁

+کامنتا تایید خودکار💛
++برای اینکه بدونین یا چه حرفی شعر بگین ، آخرین کامنت رو ببینین♡
+++از شعرایی که خودتون می سُرایید هم بشدت استقبال میشهه😀