میگما پاییزم داره تموم میشه و هنوز یه مشاعره نذاشتم
اگه حالشو دارین بسم الله...!

-کامنتا بدون تایید.