و کم کم نوای " مکن ای صبح طلوع " دانش آموزان به گوش می رسد...😥😬


امشبی را شب بدبختیِ شاگردان است..

مکن ای صبح طلوع ، مکن ای صبح طلوع😭🤦‍♀️


شاعرش خودمم ها :|

کپی با ذکر منبع آزاد است 😏


+ولی میخوام حس تون رو بدونم وقتی روز اول مهر قراره دو زنگ پشت سر هم فیزیک و بعد عربی و در آخر دفاعی داشته باشید...!

رسما قراره قهوه ایمون کنن اول کاری...!😬💩