مال منی ولی نمی‌دونه کسی

مال منی ولی بِهَم نمی‌رسیم

مال منی هر جای این کُره باشی

مال منی حتی مال کسی باشی :)


Forget me not - mehrshad