فقط اومدم بگم که انتخاب واحدم شاهکار شده و از چهارشنبه قراره برم دانشگاه.

سه روز دانشگاه، سه روز شرکت.

جمعه‌ هم برنامه فقط سریاله. 🤭✨️

و این دقیقا خودِ زندگیهههه.